1.4 - Podpora preventivního protipovodňového opatření

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Typy podporovaných projektů

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Typy podporovaných projektů

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

4. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 13. 11. 2015
 • přiložené soubory:
  text 4. výzvy (velikost: 587.32 kB)

35. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 01. 03. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 05. 2016
 • přiložené soubory:
  text 35. výzvy (velikost: 219.33 kB)

37. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 01. 07. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 08. 2016
 • přiložené soubory:
  text 37. výzvy (velikost: 173.16 kB)

47. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 01. 11. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 05. 01. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 47. výzvy (velikost: 294.04 kB)

46. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 16. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 05. 01. 2018
 • přiložené soubory:
  Text 46. výzvy (velikost: 166.33 kB)

63. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 18. 04. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 06. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 63. výzvy (velikost: 166.8 kB)

64. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 18. 04. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 17. 07. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 64. výzvy (velikost: 167.51 kB)

83. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 16. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 01. 2019
 • přiložené soubory:
  Text 83. výzvy (velikost: 276.12 kB)
Zobrazit všechny výzvy