2.2 - Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním množstvím znečišťujících látek

Typy podporovaných projektů

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), NOX, SO2, NH3 a těkavých organických látek (VOC),
 • náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC,
 • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky,
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat,
 • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

8. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2015
 • přiložené soubory:
  text 8. výzvy (velikost: 381.98 kB)

89. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 15. 06. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 01. 2018
 • přiložené soubory:
  Text 89. výzvy (velikost: 214.3 kB)
Zobrazit všechny výzvy