Řeší vaše obec nedostatek pitné vody? Využijte dotaci!

Nedostatek pitné vody řeší stále více obcí. I tento problém se rozhodlo řešit Ministerstvo životního prostředí z programu OPŽP prostřednictvím dotace. Dotace má za cíl zvýšit efektivitu využívání vody a pomoci v boji se suchem.

Dotace kompostéry pro občany

V rámci programového období 2014 – 2020 je možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů a štěpkovačů.

Protipovodňové projekty z OPŽP 2014-2020

Prioritní osa I. zaměřující se na zlepšování kvality vody i v tomto období podporuje protipovodňové projekty. O jaké dotace je možné zažádat?

Bezdrátový rozhlas jednoduše i do Vaší obce pomocí dotace

Pokud se potýkáte s povodněmi i ve vaší obci, či vám chybí rozhlas, dotace vám v tomto ohledu pomůže. S pomocí dotace je možné realizovat digitální vysílací zařízení, rozhlas pro vaši obec a především vypracování digitálního povodňového plánu.

Co je to vermikompostování?

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Jedná se o nenáročnou metodu vytváření kompostu ve vaší domácnosti, při kterém vzniká kvalitnější humus v porovnání s běžným kompostováním.

Jak správně třídit odpad?

Chcete třídit odpad, ale nevíte si rady, jak správně postupovat? Třídění odpadu by mělo být součástí každé domácnosti a nyní už je třídění odpadu bráno jako společenská odpovědnost. Tříděním odpadů se přispívá ke zachování stavu životního prostředí pro bu

Jaké jsou povinnosti a možnosti obce při nakládání s bioodpadem? Využijte dotace z OPŽP!

I vaše obec je povinna dle zákona zajistit místo pro biologicky rozložitelného biologického odpadu, která předpokládá snížení nákladů na odpady. Pokud tedy tuto problematiku stále nemáte vyřešenou, i zde je možnost podat žádost o dataci!

Povinnosti a dotační možnosti obce v oblasti správy komunálního odpadu

Nakládání s komunálním odpadem je dle zákonu povinná činnost obce. Při porušení a nezajištění možnosti třídit odpad může být obec pokutována. Pro předcházení této možnosti je zde podpora ve formě dotace od Ministerstva Životního prostředí.

Jak vybrat ten pravý kompostér? Kompostování s radostí!

Kompostování se těší stále větší oblibě. Správným definováním našich potřeb a možností při výběru kompostérů si ušetříme mnoho energie v budoucnu.

Domácí kompostování

Vyhazujete zbylý biologický odpad, který vaše domácnost produkuje? Pak děláte chybu! Biologický odpad můžeme přeměnit na kvalitní humus, který ve výsledku můžete znovu použít ve své zahrádce či domácnosti.

Komunitní kompostování - efektivní využití dotací z OPŽP

Na komunitní kompostování se podílí skupina lidí (komunita, domovní blok, zahrádkářská kolonie) s cílem využít svůj vlastní bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. I na tuto aktivitu lze využít dotaci z prioritní osy III.!

Kvalitní kompost bohatý na živiny a humus

Pokud i vaše obec má nadměrnou produkci biologického odpadu, je na čase jej efektivně využívat. I s tímto vám může pomoci dotace na komunitní kompostování či kompostéry na sídliště. Získání kvalitního humusu tak není žádná věda.