3.2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Typy podporovaných projektů

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazující technologiemi,
 • doplnění překladišť pro komunální odpad a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné,
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů,
 • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady,
 • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,
 • budování sběru a svozu gastroodpadů/ kuchyňských odpadů,
 • doplnění systému sběru u výrobku na konci životnosti,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
 • technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC),
 • budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO),
 • zařízení pro tepelné zpracování bioodpadů,
 • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace,
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace,
 • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů,
 • instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

 

Výzvy

114. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 03. 09. 2018
 • ukončení příjmu žádostí: 01. 06. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 114. výzvy (velikost: 194.89 kB)

134. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 02. 09. 2019
 • ukončení příjmu žádostí: 01. 09. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 134. výzvy (velikost: 176.14 kB)

150. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 02. 03. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 01. 06. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 150. výzvy (velikost: 137.6 kB)
Zobrazit všechny výzvy