3.4 - Dokončení inventarizace a odstranění ekologických zátěží

Podporované aktivity

  • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
  • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
  • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!