Aktuální dotace pro obce

Vybrané typy projektů, podpořitelné v rámci OPŽP:

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!