Dotace EU - Operační program Životní prostředíDotace na odpady

 • Dotace na nakládání s odpady
  Řešením pro lepší odpadovou situaci ve vaší vesnici může být zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO). Zavedení systému nakládání s odpadem v obci má za cíl zefektivnit třídění komunálního odpadu, a to především plastů, papíru a bioodpad
 • Dotace kompostéry pro občany
  V rámci programového období 2014 – 2020 je možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů a štěpkovačů.
 • Dotace na gastrokompostéry
  Gastrokompostér představuje efektivní cestu, jak využívat odpady z domácností a jídelen ve vaší obci. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku vám bude zdarma zajištěn svoz.
 • Jak správně třídit odpad?
  Chcete třídit odpad, ale nevíte si rady, jak správně postupovat? Třídění odpadu by mělo být součástí každé domácnosti a nyní už je třídění odpadu bráno jako společenská odpovědnost. Tříděním odpadů se přispívá ke zachování stavu životního prostředí pro bu
 • Jaké jsou povinnosti a možnosti obce při nakládání s bioodpadem? Využijte dotace z OPŽP!
  I vaše obec je povinna dle zákona zajistit místo pro biologicky rozložitelného biologického odpadu, která předpokládá snížení nákladů na odpady. Pokud tedy tuto problematiku stále nemáte vyřešenou, i zde je možnost podat žádost o dataci!
 • Povinnosti a dotační možnosti obce v oblasti správy komunálního odpadu
  Nakládání s komunálním odpadem je dle zákonu povinná činnost obce. Při porušení a nezajištění možnosti třídit odpad může být obec pokutována. Pro předcházení této možnosti je zde podpora ve formě dotace od Ministerstva Životního prostředí.
 • Jak vybrat ten pravý kompostér? Kompostování s radostí!
  Kompostování se těší stále větší oblibě. Správným definováním našich potřeb a možností při výběru kompostérů si ušetříme mnoho energie v budoucnu.
 • Domácí kompostování
  Vyhazujete zbylý biologický odpad, který vaše domácnost produkuje? Pak děláte chybu! Biologický odpad můžeme přeměnit na kvalitní humus, který ve výsledku můžete znovu použít ve své zahrádce či domácnosti.
 • Komunitní kompostování - efektivní využití dotací z OPŽP
  Na komunitní kompostování se podílí skupina lidí (komunita, domovní blok, zahrádkářská kolonie) s cílem využít svůj vlastní bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. I na tuto aktivitu lze využít dotaci z prioritní osy III.!
 • Kvalitní kompost bohatý na živiny a humus
  Pokud i vaše obec má nadměrnou produkci biologického odpadu, je na čase jej efektivně využívat. I s tímto vám může pomoci dotace na komunitní kompostování či kompostéry na sídliště. Získání kvalitního humusu tak není žádná věda.
 • Co je to vermikompostování?
  Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Jedná se o nenáročnou metodu vytváření kompostu ve vaší domácnosti, při kterém vzniká kvalitnější humus v porovnání s běžným kompostováním.

Aktuální informace

Kontaktní formulář