Dotace na gastrokompostéry

JAK EFEKTIVNĚ LIKVIDOVAT ODPAD Z KUCHYNÍ A JÍDELEN?

ŘEŠENÍM JSOU GASTROKOMPOSTÉRY S DOTACÍ 85 %

V současné době mají všichni původci, tj. všechny subjekty, kterým při jejich činnosti vzniká jakýkoliv odpad, zákonnou povinnost zbavovat se odpadů předáním oprávněné osobě. Tato povinnost se vztahuje i na biologicky rozložitelné odpady z kuchyní (gastroodpady), které je potřeba řádně třídit, skladovat a předávat za úhradu. Druhou možností je využití speciálního  zařízení na zpracování gastroodpadu. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku vám bude zdarma zajištěn svoz.

Díky snaze Evropské unie zabezpečit co nejmenší zátěž životního prostředí a zároveň zefektivnit předcházení vzniku nebezpečných chorob došlo k zpřísnění zákona o nakládání s kuchyňskými biologickými odpady, které má za cíl snížit množství odpadu končícího na skládkách komunálního odpadu. Legislativa ČR zakazuje biologický odpad z kuchyní zkrmovat, neboť zpravidla obsahuje vedlejší produkty živočišného původu. Stejně tak legislativa zakazuje odpad drtit a vypouštět do kanalizace

Nepovolené nakládání s gastroodpadem

Následující dosud využívané způsoby nakládání s kuchyňským odpadem už nejsou povolené a porušují zákon:

 1. Výkrm hospodářských zvířat
 2. Drcení a splachování do kanalizace
 3. Míchání kuchyňského a jiného odpadu
 4. Odevzdání odpadu neoprávněnému subjektu
 5. Jiné způsoby nakládání s odpadem

Zařízení na zpracování gastroodpadu

Zbavte se kuchyňského odpadu přímo ve vaší provozovně pomocí těchto revolučních zařízení.

Jaké výhody vám přinášejí zařízení na zpracování gastroodpadu?

 • Odpad nemusíte skladovat a tím ušetříte náklady na chlazení,
 • kuchyňský odpad přeměníte na výživný substrát,
 • přispíváte ke zlepšení životního prostředí,
 • řešení je v souladu s platnou legislativou,
 • běžný kuchyňský odpad je zpracován do 24 h,
 • zařízení zpracuje 5 kg - 1000 kg odpadu denně,
 • substrát je možné dále použít na různé účely,
 • nízká spotřeba energie a šetrný režim,
 • zařízení jsou tichá a nevytvářejí zápach,
 • obsluha je velice intuitivní a proces plně automatický.

Jaká je využívaná technologie

Revoluční elektrické zařízení na zpracování gastroodpadu jsou vysoce kvalitní zařízení, která rozkládají kuchyňský odpad v množství od šesti kilogramů do jedné tuny už za 24 hodin. Tajemstvím této pozoruhodné rychlosti zpracování je využití jedinečných mikroorganismů, které v kombinaci s vysokou teplotou, vyšší mírou salinity a kyselosti dokáží velmi rychle a efektivně přeměnit odpad na substrát.

Možnosti dotace

Velkou výhodou je fakt, že zlepšení nakládání s odpadem je jedna z oblastí, které podporuje Ministerstvo životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2014-2020 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s odpady z tohoto programu z prioritní osy PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

Z této prioritní osy je možné financovat pořízení výše zmíněných zařízení, kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu, svozové a manipulační techniky či rekultivaci starých skládek apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě. Žadatelem mohou být kromě obcí i příspěvkové organizace a další subjekty ve veřejném sektoru.

 

 Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!