Efektivní využívání dešťové vody

Chcete méně zatěžovat životní prostředí a k tomu ušetřit? Využívejte efektivně dešťovou vodu!

Dotace na veřejné budovy a obnovu místních komunikací

Dlouho očekávaná výzva na veřejné budovy a obnovu místních komunikací je tady. Příjem žádostí do 5. června 2023, dotace až 50% a až 10 mil. Kč. Přečtěte si podrobnosti.

Dotace na hospodaření se srážkovými vodami a opatření proti povodním

Dotace na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalších opatření, přispívajících k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Dotace na nakládání s odpady

Řešením pro lepší odpadovou situaci ve vaší vesnici může být zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO). Zavedení systému nakládání s odpadem v obci má za cíl zefektivnit třídění komunálního odpadu, a to především plastů, papíru a bioodpad

IROP chystá výzvu na podporu zelené infrastruktury

Integrovaný regionální operační program 2021-2027 chystá na prosinec vyhlášení výzvy na podporu budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel.

Domácí kompostování

Vyhazujete zbylý biologický odpad, který vaše domácnost produkuje? Pak děláte chybu! Biologický odpad můžeme přeměnit na kvalitní humus, který ve výsledku můžete znovu použít ve své zahrádce či domácnosti.

Povinnosti a dotační možnosti obce v oblasti správy komunálního odpadu

Nakládání s komunálním odpadem je dle zákonu povinná činnost obce. Při porušení a nezajištění možnosti třídit odpad může být obec pokutována. Pro předcházení této možnosti je zde podpora ve formě dotace od Ministerstva Životního prostředí.

Jak vybrat ten pravý kompostér? Kompostování s radostí!

Kompostování se těší stále větší oblibě. Správným definováním našich potřeb a možností při výběru kompostérů si ušetříme mnoho energie v budoucnu.

Z jakých dotačních programů právě můžete čerpat?

Nebude zrovna váš projekt podpořen dotačním titulem? Podívejte se na aktuální seznam dotací, o které můžete požádat.

Řeší vaše obec nedostatek pitné vody? Využijte dotaci!

Nedostatek pitné vody řeší stále více obcí. I tento problém se rozhodlo řešit Ministerstvo životního prostředí z programu OPŽP prostřednictvím dotace. Dotace má za cíl zvýšit efektivitu využívání vody a pomoci v boji se suchem.

Dotace kompostéry pro občany

V rámci programového období 2021 – 2027 je možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů.

Bezdrátový rozhlas jednoduše i do Vaší obce pomocí dotace

Pokud se potýkáte s povodněmi i ve vaší obci, či vám chybí rozhlas, dotace vám v tomto ohledu pomůže. S pomocí dotace je možné realizovat digitální vysílací zařízení, rozhlas pro vaši obec a především vypracování digitálního povodňového plánu.

Co je to vermikompostování?

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Jedná se o nenáročnou metodu vytváření kompostu ve vaší domácnosti, při kterém vzniká kvalitnější humus v porovnání s běžným kompostováním.

Dotace na gastrokompostéry

Gastrokompostér představuje efektivní cestu, jak využívat odpady z domácností a jídelen ve vaší obci. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku vám bude zdarma zajištěn svoz.

Kvalitní kompost bohatý na živiny a humus

Pokud i vaše obec má nadměrnou produkci biologického odpadu, je na čase jej efektivně využívat. I s tímto vám může pomoci dotace na komunitní kompostování či kompostéry na sídliště. Získání kvalitního humusu tak není žádná věda.

Komunitní kompostování - efektivní využití dotací z OPŽP

Na komunitní kompostování se podílí skupina lidí (komunita, domovní blok, zahrádkářská kolonie) s cílem využít svůj vlastní bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. I na tuto aktivitu lze využít dotaci z prioritní osy III.!

Jaké jsou povinnosti a možnosti obce při nakládání s bioodpadem? Využijte dotace z OPŽP!

I vaše obec je povinna dle zákona zajistit místo pro biologicky rozložitelného biologického odpadu, která předpokládá snížení nákladů na odpady. Pokud tedy tuto problematiku stále nemáte vyřešenou, i zde je možnost podat žádost o dataci!

Jak správně třídit odpad?

Chcete třídit odpad, ale nevíte si rady, jak správně postupovat? Třídění odpadu by mělo být součástí každé domácnosti a nyní už je třídění odpadu bráno jako společenská odpovědnost. Tříděním odpadů se přispívá ke zachování stavu životního prostředí pro bu