OPŽP 2021 - 2027

Operační program Životní prostředí 2021–2027 navazuje na Operační program Životní prostředí 2014–2020. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 60 miliard korun českýchr. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR).

V období 2021–2027 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  • Energetické úspory,
  • Obnovitelné zdroje energie,
  • Adaptace na změnu klimatu,
  • Vodovody a kanalizace,
  • Oběhové hospodářství,
  • Příroda a znečištění.