Dotace EU - Operační program Životní prostředíDotace na odpady

 • Kompostéry pro občany
  V rámci nového programového období 2014 – 2020 bude možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu a dalších souvisejících zařízení - například štěpkovače, nádoby na tříděný odpad či velkokapacitní kontejnery.
 • Dotace na nakládání s odpady
  Řešením pro lepší odpadovou situaci ve vaší vesnici může být zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO). Zavedení systému nakládání s odpadem v obci má za cíl zefektivnit třídění komunálního odpadu, a to především plastů, papíru a bioodpad
 • Co je to vermikompostování?
  Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Jedná se o nenáročnou metodu vytváření kompostu ve vaší domácnosti, při kterém vzniká kvalitnější humus v porovnání s běžným kompostováním.
 • Dotace na gastrokompostéry
  Gastrokompostér představuje efektivní cestu, jak využívat odpady z domácností a jídelen ve vaší obci. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku vám bude zdarma zajištěn svoz.

Aktuální informace

Kontaktní formulář