Dotace EU - Operační program Životní prostředíDotace na odpady

 • Kompostéry pro občany
  V rámci nového programového období 2014 – 2020 bude možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu a dalších souvisejících zařízení - například štěpkovače, nádoby na tříděný odpad či velkokapacitní kontejnery.
 • Dotace na nakládání s odpady
  Řešením pro lepší odpadovou situaci ve vaší vesnici může být zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO). Zavedení systému nakládání s odpadem v obci má za cíl zefektivnit třídění komunálního odpadu, a to především plastů, papíru a bioodpad
 • Co je to vermikompostování?
  Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Jedná se o nenáročnou metodu vytváření kompostu ve vaší domácnosti, při kterém vzniká kvalitnější humus v porovnání s běžným kompostováním.
 • Dotace na gastrokompostéry
  Gastrokompostér představuje efektivní cestu, jak využívat odpady z domácností a jídelen ve vaší obci. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku vám bude zdarma zajištěn svoz.

Aktuální informace

 • Řeší vaše obec nedostatek pitné vody? Využijte dotaci!
  Nedostatek pitné vody řeší stále více obcí. I tento problém se rozhodlo řešit Ministerstvo životního prostředí z programu OPŽP prostřednictvím dotace. Dotace má za cíl zvýšit efektivitu využívání vody a pomoci v boji se suchem.
 • Protipovodňové projekty z OPŽP 2014-2020
  Prioritní osa I. zaměřující se na zlepšování kvality vody i v tomto období podpoří protipovodňové projekty. O jaké dotace bude v tomto období možné zažádat?
 • Bezdrátový rozhlas jednoduše i do Vaší obce pomocí dotace
  Pokud se potýkáte s povodněmi i ve vaší obci, či vám chybí rozhlas, dotace vám v tomto ohledu zajisté pomůže. S pomocí dotace je možné realizovat digitální vysílací zařízení, rozhlas pro vaši obec a především vypracování digitálního povodňového plánu.

Kontaktní formulář