Kompostéry pro občany

 Má vaše obec vyřešeno nakládání s biologicky rozložitelným odpadem?

Získejte až 85% dotaci z nového Operačního programu Životní prostředí!

S novelou zákona o odpadech, která bude účinná již od 1. ledna 2015 nastupuje také povinnost třídění biologického odpadu v obci. Za porušení povinnosti nabídnout třídění bioodpadu občanům hrozí obcím vysoké pokuty, proto se jim vyplatí tuto problematiku nepřehlížet. I v rámci nového programového období 2014 – 2020 bude možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu a dalších souvisejících zařízení (kromě zmiňovaného například štěpkovače, nádoby na tříděný odpad či velkokapacitní kontejnery).

 

Nákupem domácích kompostérů získá obec následující výhody:

 • sníží se poplatky za svoz odpadů, protože se sníží jeho množství o 30 % až 70 %,
 • sníží se náklady na sběr, svoz a skládkování komunálního odpadu až o 20 % ročně,
 • splníte zákonnou povinnost zajistit třídění biologického odpadu,
 • přispějete ke zlepšení životního prostředí,
 • obec získá lepší jméno a prestiž,

Dotace funguje následujícím způsobem:

 • obec udělá průzkum, který zjistí, kdo z občanů má zájem o umístění na svém pozemku,
 • na základě dat z průzkumu se zpracuje žádost o dotaci,
 • po přiznání dotace proběhne výběrové řízení,
 • vítězná firma doveze kompostéry a proškolí občany,
 • kompostéry si občané vyzvednou na obci, sestaví si je a mohou začít kompostovat,
 • po uplynutí udržitelnosti projektu je možné převést kompostéry do majetku občanů.

 

Kolik ušetříte? 

Cena jednoho kompostéru se pohybuje kolem 2.600,- Kč (dle velikosti). S dotací obec za jeden kompostér o objemu 900 litrů zaplatí pouze 390,- Kč. To znamená, že obec, která má 200 čísel popisných, lze vybavit kompostéry za méně než 80.000,- Kč z obecního rozpočtu. Navíc se tímto opatřením sníží objem komunálního odpadu a tím také poplatky za jeho svoz. Kvalitní kompostéry mají životnost více než 15 let.

Dlouhodobé statistické výzkumy ukázaly, že každý občan vyprodukuje za rok cca 331 kilogramů běžného komunálního odpadu. Z tohoto množství tvoří největší část právě bioodpad (BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad).

Bioodpad končí většinou nevyužitý v popelnici. Umístěním kompostérů na pozemku občanů se mohou snížit celkové náklady obce na svoz odpadu.

... a jaká je realita? 

Zkušenosti obcí ukazují, že už v prvních měsících se celkové množství odpadu snížilo až o 17 %.

Odborníci se shodují na faktu, že kompostování v domácnostech je nejefektivnější způsob třídění bioodpadu. Domácím kompostováním je možné zpracovat až 90 % bioodpadu vznikajícího v domácnostech.

Nemalou výhodu získají i občané, kteří si biokopostér pořídí do své domácnocnosti. Tyto výhody jsou:

 • urychlí proces kompostování až o polovinu času,
 • nahradí nevzhledné hromady na zahradách,
 • odstranění zápachu, zájmu hlodavců atd.,
 • zisk kvalitního přírodního hnojiva pro vlastní potřeby,
 • pohodlnost řešení.

 

Velkou výhodou je fakt, že zlepšení nakládání s odpadem je jedna z oblastí, které podporuje Ministerstvo životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2014-2020 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s odpady z tohoto programu z prioritní osy PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

Z této prioritní osy je možné financovat pořízení kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu, svozové a manipulační techniky či rekultivaci starých skládek apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě.

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!