Dotace na veřejné osvětlení obce

Veřejné osvětlení - nyní už nedílný prvek městského života, slouží především k zvýšenému pocitu bezpečnosti osob. Dále zajišťuje lepší orientaci po městě či obci, dokáže vyniknout krásám dané lokality ale také přispívá k ochraně majetku. Pokud vaše obec potřebuje zlepšit stav veřejného osvětlení nebo má v plánu vybudovat nové veřejné osvětlení, může si zažádat o dotaci až ve výši 100 %  z uznatelných nákladů

Cílem koncepčního řešení veřejného osvětlení  je komplexní řešení veřejného a architekturního osvětlení měst a obcí. Koncepce veřejného osvětlení je chápana jako soubor dokumentů, které tvoří noční identitu obce či města, do které zahrnujeme: 

-  Pasport veřejného osvětlení 

-  Základní plán veřejného osvětlení 

- Plán obnovy veřejného osvětlení

 Jaký typ veřejného osvětlení zvolit?

 

Při správné volbě veřejného osvětlení musíme zvážit, pro jaký účel jej budeme využívat. První typ slouží pro osvětlení komunikací a účelem je co nejúčinněji osvětlit jejich povrch (a zabránit vyzařování jiným směrem). Druhý typ je určen pro osvětlení veřejných prostorů a účelem je nejen osvětlení komunikací, ale také okolních ploch, fasád, zeleně apod. Díky správné volbě typu veřejného osvětlení můžeme ušetřit, nadměrným svitem nezářit občanům do oken či naopak  můžeme nechat vyniknout krásám města/obce. 

Pasport veřejného osvětlení 

Pasportizace slouží pro evidenci majetku obce - v tomto případě především pro evidenci stavu VO.  Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Pasportizace má i další výhody - vytvoření pasportu  podporuje získávání dotací z fondů Evropské unie. Společnost ENVIPARTNER zajistí pasportizaci (nejen) veřejného osvětlení. 

 

 Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!