1.1 - Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Podporované aktivity

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

1. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 13. 11. 2015
 • přiložené soubory:
  text 1. výzvy (velikost: 293.56 kB)

21. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 15. 10. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 05. 01. 2016
 • přiložené soubory:
  text 21. výzvy (velikost: 866.86 kB)

38. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 17. 10. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 19. 01. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 38. výzvy (velikost: 301.31 kB)

42. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 17. 10. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 19. 01. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 42. výzvy (velikost: 279.83 kB)

80. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 16. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 01. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 80. výzvy (velikost: 170.76 kB)
Zobrazit všechny výzvy