3.2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Typy podporovaných projektů

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazující technologiemi,
 • doplnění překladišť pro komunální odpad a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné,
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů,
 • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady,
 • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,
 • budování sběru a svozu gastroodpadů/ kuchyňských odpadů,
 • doplnění systému sběru u výrobku na konci životnosti,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
 • technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC),
 • budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO),
 • zařízení pro tepelné zpracování bioodpadů,
 • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace,
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace,
 • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů,
 • instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

 

Výzvy

5. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 13. 11. 2015
 • přiložené soubory:
  text 5. výzvy (velikost: 419.67 kB)

23. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 15. 10. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 05. 01. 2016
 • přiložené soubory:
  text 23. výzvy (velikost: 781.15 kB)

41. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 01. 09. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2016
 • přiložené soubory:
  text 41. výzvy (velikost: 314.21 kB)

85. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 03. 04. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 01. 2019
 • přiložené soubory:
  Text 85. výzvy (velikost: 196.12 kB)

69. výzva

 • stav: vyhlášena
 • začátek příjmu žádostí: 01. 09. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 01. 12. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 69. výzvy (velikost: 262.68 kB)
Zobrazit všechny výzvy