4.2 - Zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,
  • výstavba, intenzifikace a modernizace úpraven pitné vody,
  • doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů,
  • výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů. 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!