1.2 - Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Podporované aktivity

  • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
  • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!