2.1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Podporované aktivity

  • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva,
  • výměna kotle na pevná paliva za nový spalovací stacionární zdroj na plynná nebo kapalná paliva,
  • výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo,
  • kombinace výše uvedených s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie.

 

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!