3.1 - Prevence vzniku odpadů

Typy podporovaných projektů

  • Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO),
  • zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

122. výzva

  • stav: Probíhá příjem žádostí
  • začátek příjmu žádostí: 01. 04. 2020
  • ukončení příjmu žádostí: 30. 07. 2020
  • přiložené soubory:
    Text 122. výzvy (velikost: 200.38 kB)
Zobrazit všechny výzvy