Efektivní využívání dešťové vody
Pondělí, 17.12.2018

Chcete méně zatěžovat životní prostředí a k tomu ušetřit? Využívejte efektivně dešťovou vodu!

Z jakých dotačních programů právě můžete čerpat?
Pondělí, 17.12.2018

Nebude zrovna váš projekt podpořen dotačním titulem? Podívejte se na aktuální seznam dotací, o které můžete požádat.

Řeší vaše obec nedostatek pitné vody? Využijte dotaci!
Středa, 06.06.2018

Nedostatek pitné vody řeší stále více obcí. I tento problém se rozhodlo řešit Ministerstvo životního prostředí z programu OPŽP prostřednictvím dotace. Dotace má za cíl zvýšit efektivitu využívání vody a pomoci v boji se suchem.

Kompostéry pro občany
Pátek, 18.05.2018

V rámci nového programového období 2014 – 2020 bude možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu a dalších souvisejících zařízení - například štěpkovače, nádoby na tříděný odpad či velkokapacitní kontejnery.

Protipovodňové projekty z OPŽP 2014-2020
Čtvrtek, 17.05.2018

Prioritní osa I. zaměřující se na zlepšování kvality vody i v tomto období podpoří protipovodňové projekty. O jaké dotace bude v tomto období možné zažádat?

Bezdrátový rozhlas jednoduše i do Vaší obce pomocí dotace
Úterý, 15.05.2018

Pokud se potýkáte s povodněmi i ve vaší obci, či vám chybí rozhlas, dotace vám v tomto ohledu zajisté pomůže. S pomocí dotace je možné realizovat digitální vysílací zařízení, rozhlas pro vaši obec a především vypracování digitálního povodňového plánu.

Dotace na nakládání s odpady
Pátek, 11.05.2018

Řešením pro lepší odpadovou situaci ve vaší vesnici může být zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO). Zavedení systému nakládání s odpadem v obci má za cíl zefektivnit třídění komunálního odpadu, a to především plastů, papíru a bioodpad

Co je to vermikompostování?
Pátek, 11.05.2018

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Jedná se o nenáročnou metodu vytváření kompostu ve vaší domácnosti, při kterém vzniká kvalitnější humus v porovnání s běžným kompostováním.

Dotace na gastrokompostéry
Čtvrtek, 19.04.2018

Gastrokompostér představuje efektivní cestu, jak využívat odpady z domácností a jídelen ve vaší obci. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku vám bude zdarma zajištěn svoz.

Jak správně třídit odpad?
Čtvrtek, 26.05.2016

Chcete třídit odpad, ale nevíte si rady, jak správně postupovat? Třídění odpadu by mělo být součástí každé domácnosti a nyní už je třídění odpadu bráno jako společenská odpovědnost. Tříděním odpadů se přispívá ke zachování stavu životního prostředí pro bu

Jaké jsou povinnosti a možnosti obce při nakládání s bioodpadem? Využijte dotace z OPŽP!
Čtvrtek, 26.05.2016

I vaše obec je povinna dle zákona zajistit místo pro biologicky rozložitelného biologického odpadu, která předpokládá snížení nákladů na odpady. Pokud tedy tuto problematiku stále nemáte vyřešenou, i zde je možnost podat žádost o dataci!

Povinnosti a dotační možnosti obce v oblasti správy komunálního odpadu
Čtvrtek, 26.05.2016

Nakládání s komunálním odpadem je dle zákonu povinná činnost obce. Při porušení a nezajištění možnosti třídit odpad může být obec pokutována. Pro předcházení této možnosti je zde podpora ve formě dotace od Ministerstva Životního prostředí.

Jak vybrat ten pravý kompostér? Kompostování s radostí!
Čtvrtek, 26.05.2016

Kompostování se těší stále větší oblibě. Správným definováním našich potřeb a možností při výběru kompostérů si ušetříme mnoho energie v budoucnu.

Domácí kompostování
Čtvrtek, 26.05.2016

Vyhazujete zbylý biologický odpad, který vaše domácnost produkuje? Pak děláte chybu! Biologický odpad můžeme přeměnit na kvalitní hummus, který ve výsledku můžete znovu použít ve své zahrádce či domácnosti.

Komunitní kompostování - efektivní využití dotací z OPŽP
Čtvrtek, 26.05.2016

Na komunitní kompostování se podílí skupina lidí (komunita, domovní blok, zahrádkářská kolonie) s cílem využít svůj vlastní bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. I na tuto aktivitu lze využít dotaci z prioritní osy III.!

Kvalitní kompost bohatý na živiny a humus
Čtvrtek, 26.05.2016

Pokud i vaše obec má nadměrnou produkci biologického odpadu, je na čase jej efektivně využívat. I s tímto vám může pomoci dotace na komunitní kompostování či kompostéry na sídliště. Získání kvalitního humusu tak není žádná věda.